Interim HR Adviseur

Interim HR Adviseur
–       Arbeidsvraagstukken oplossen
–       Ondersteuning bij Instroom, doorstroom en uitstroom
–       Ontslaggesprekken voeren
–       HR instrumenten toepassen